400 let útrum: Metaphor-City | Letní filmová škola
400 let útrum: Metaphor-City

400 let útrum: Metaphor-City

45 min.
Text hry Metaphor-City o třech hlasech může být chápán ve dvou rovinách. První jako urbanistická bajka pojednávající o soužití a toleranci. Ta druhá může být vnímána jako metafora života umělce, který se uzavírá do sebe a míjí svůj vlastní život.

vstupné dobrovolné

Projekce

Pátek 26.07.2019
19:00 - 19:45
Divadelní/literární stan
45 min.