Domy Andrzeje Wajdy | Letní filmová škola
Domy Andrzeje Wajdy

Domy Andrzeje Wajdy

90 min.
Tématem přednášky docenta Jagellonské univerzity v Krakově Rafała Sysky bude analýza nejen filmové tvorby Andrzeje Wajdy pomocí metafory domu. Tu lze chápat jako dům konkrétní, ale také symbolický. V jeho dílech býval dům jen zřídkakdy bezpečný. Častěji byl zničený, násilně odebíraný, ztracený a hledaný. Představoval metaforu osudů polského národa 20. století, tedy totalitarismu, válek, nostalgie a neustálého konfliktu mezi pozitivismem a romantismem. Domy rovněž představují instituce, jež Wajda vybudoval: produkční studio, soukromá filmová škola, muzeum, výstavy.

Projekce

Sobota 08.08.2020
16:00 - 17:30
Klub kultury 2
90 min. / polsky / tlumočení do češtiny
Host: Rafał Syska