Anna Beata Háblová: Směna

Anna Beata Háblová: Směna

60 min.
Hrdinkou knihy je mladá výtvarnice Petra, která trýznivě balancuje mezi touhou po uměleckém uplatnění a odvržením všeho, co souvisí s její prvotní životní volbou. Jako ostře řezané reliéfy se jí vynořují vzpomínky na studium malby, které ji podstatně formovalo. A vedle toho je tu i namáhavá, neradostná přítomnost spočívající v monotónní práci pokladní v supermarketu, k níž se z pragmatických důvodů uchýlila.

Projekce

Neděle 30.07.2023
18:00 - 19:00
Stan literatury/Nové reality
60 min.