Blanka Lamrová: Strážnice

Blanka Lamrová: Strážnice

30 min.
S fotografickou dokumentaristkou Blankou Lamrovou se vrátíme na přelom 70. a 80. let a jejíma očima si připomeneme slavný folklorní festival.

Projekce

Pondělí 29.07.2024
14:00 - 14:30
Galerie Joži Uprky
30 min.