Počítačové hry pod vlivem filmu | Letní filmová škola
Počítačové hry pod vlivem filmu

Počítačové hry pod vlivem filmu

90 min.
Přednáška Heleny Bendové představí několik obecných aspektů, v nichž se počítačové hry inspirovaly a inspirují kinematografií ve snaze dosáhnout podobně vtahujícího a emocionálně i intelektuálně obohacujícího zážitku, jaký nám přinášejí někdy filmy. Zároveň bude kladen důraz i na specifika tohoto nového média. Oblasti, na něž se přednáška zaměří, budou mj. postavy v hrách (vytvářené pomocí animace či motion capture), herní vyprávění (inspirující se často „prostorovými” žánry z oblasti filmu a literatury) a virtuální kamera.

Projekce

Neděle 30.07.2017
17:30 - 19:00
Klub kultury 2
90 min. / česky
Host: Helena Bendová
;