Diskuze: Spolupráce zemí V4 na rozvoji filmové edukace

Diskuze: Spolupráce zemí V4 na rozvoji filmové edukace

90 min.
Diskuze o současných impulsech audiovizuální výchovy v zemích V4 a o nových možnostech jejího rozvoje díky přeshraniční spolupráci představí i projekt podpořený Visegradským fondem zaměřený na tvorbu obsahu pro rozšířenou realitu jako novou formu filmové edukace.

Projekce

Pondělí 31.07.2023
16:30 - 18:00
Hub 123
90 min. / česky
Host: András Müllner, Zuzanna Wozniak, Martina Mlichová, Kornel Nocoń