Protnuté hranice – evropský dokumentární film 1945-1956

Protnuté hranice – evropský dokumentární film 1945-1956

90 min.
Evropské dokumentární filmy vznikající po druhé světové válce zachycovaly období poválečné obnovy zatížené válečnými traumaty i komplikované vizemi nového uspořádání společnosti i celého kontinentu. Spolu s tím, jak na troskách a rozvalinách vznikala nová města a komunity, své nové společenské poslání hledal také dokumentární film. Program představí online výstavu s danou tematikou a jeho součástí bude též projekce krátkých dokumentárních filmů: Na shledanou Karlovy Vary (1949), La Frontiera (1950), Confini al nord (1954).

Projekce

Pondělí 01.08.2022
12:30 - 14:00
Klub kultury – Malý sál
90 min. / česky
Host: Lucie Česálková