Podoby a funkce neorealismu (nejen) v kariérách Vittoria De Sicy a Roberta Rosselliniho

Podoby a funkce neorealismu (nejen) v kariérách Vittoria De Sicy a Roberta Rosselliniho

90 min.
Jakkoli v základu neorealistického hnutí v převážně poválečné italské kinematografii stojí soubor teoretických tezí, v dobové umělecké praxi lze sledovat značnou rozmanitost jejich výkladu a zapojení do konkrétních filmových děl. Abychom přehledně poukázali na různost jak konkrétních pojetí, tak konkrétních historických proměn neorealistických filmů, zaměříme se na dvě paralelní filmařské kariéry. Ty nám zároveň načrtnou pozadí pro vysvětlení dalších obměn či rozvíjení (představ o) neorealismu. Kterak název přednášky napovídá, půjde na jedné straně o linii relativně dlouhodobé spolupráce Vittoria De Sicy a Cesara Zavattiniho a na druhé straně o rozmanitost uchopení neorealismu v díle Roberta Rosselliniho.

Projekce

Úterý 01.08.2023
17:30 - 19:00
Klub kultury - Malý sál
90 min. / česky
Host: Radomír D. Kokeš