Free Cinema uvádí: Filmový workshop - filmové natáčení

Free Cinema uvádí: Filmový workshop - filmové natáčení

120 min.
Provedeme účastníky všemi fázemi realizace filmu. Účastníci si vyzkouší práci s kamerou, zvukovou technikou, herectví a režii. Vytvořený materiál následně sestříhá lektor. Všichni si z kurzu odnesou krom zážitků a zkušeností ještě hotový krátký film.

Pro děti od 8 let. Omezená kapacita 20 dětí. Přihlašujte se na email: aneta.behunkova@lfs.cz.

Projekce

Sobota 30.07.2022
15:30 - 17:30
Dětský/literární stan
120 min. / česky