Geneze

Geneze

30 min.
Výtvarný koncept Geneze je společnou prací studentů uměleckých škol Emmy Lukášové a Ondřeje Mikuše, výtvarníka Jiřího Válka a herce, moderátora a výtvarníka Marka Vašuta. Tématem projektu je hledání významu či spíše podstaty slova Geneze – z řeckého „počátek, zrod, proces vznikání či vývoj“.

Projekce

Sobota 30.07.2022
17:20 - 17:50
Reduta
30 min. / česky