Dobrozóna: Blízko nás

Dobrozóna: Blízko nás

90 min.
Představují: Jana Kvapilíková, Markéta Hořínková, Romana Polášková, Bohumila Linzerová
Šest rodin se sedmi dětmi s těžkou formou autismu
V praxi to znamená, že naše děti potřebují čtyřiadvaceti hodinovou asistenci. Nejsou schopné samostatného života. Často trpí agresivním chováním vůči svému okolí nebo sebepoškozováním. Jak naše děti dospívají, docházejí nám síly se o ně postarat. I když mají naše děti ze zákona nárok na adekvátní sociální službu, celoroční pobytová sociální služba (jistá verze chráněného bydlení), v současné době ve Zlínském kraji pro děti a dospělé s těžkou formou autismu je nedostatečná. Proto jsme se rozhodli vybudovat tuto službu našim dětem sami.

Projekce

Úterý 30.07.2024
13:30 - 15:00
Stan literatury/Nové reality
90 min. / česky
Host: Jana Kvapilíková, Markéta Hořínková, Romana Polášková, Bohumila Linzerová