Dobrozóna: Diakonie Uherské Hradiště - středisko CESTA

Dobrozóna: Diakonie Uherské Hradiště - středisko CESTA

90 min.
Představuje: Jitka Hrdinová (ředitelka)
Posláním Diakonie ČCE – střediska CESTA je pomoc potřebným. Sídlíme v Uherském Hradišti a již 25 let poskytujeme podporu pro klienty se specifickými potřebami. V denním stacionáři pečujeme o klienty se středně těžkým až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 65 let. Raná péče je služba pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají zdravotní postižení, ohrožený či opožděný vývoj. V podpoře samostatného bydlení pomáháme klientům s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let. V sociálně-terapeutické dílně podporujeme rozvoj pracovních návyků u klientů s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Projekce

Pondělí 29.07.2024
13:30 - 15:00
Stan literatury/Nové reality
90 min. / česky
Host: Jitka Hrdinová