Iva Hejlíčková uvádí | Letní filmová škola
Iva Hejlíčková uvádí

Iva Hejlíčková uvádí

Letní filmová škola letos neskončí v sobotu večer, ale společně budeme slavit a světit i neděli. Ve hvězdném kině Hvězda pro vás budou v neděli připraveny tři speciální projekce – svatá trojice festivalu ve složení Radana Korená (ředitelka festivalu), Iva Hejlíčková (programová ředitelka) a Jan Jílek (hlavní dramaturg) vybere tři nejzásadnější filmy Filmovky, které vám osobně představí. V dokonale uvolněné atmosféře půjde o jediné – naposledy se ponořit do oranžového plyše sedaček kina a společně rozpouštět smutek z právě skončeného festivalu. Neformálně pojaté projekce budou společně slouženou mší za film, osobním vyznáním tváří festivalu i dekompresní komorou pro vás všechny, kterým z post-LFŠ pondělí 7.8. již teď není volno. Vstup zdarma!

Projekce

Neděle 6. 8. 2017
11:00 - 11:10
Kino Hvězda

Úvod: Iva Hejlíčková
;