Martin Frič

Martin Frič

30 min.
Filmová tvorba Martina Friče čítající víc než osm desítek filmů poskytuje fascinující obraz mimořádně talentovaného tvůrce, který prošel třemi různými režimy, aniž by rezignoval na kvalitu svých snímků. Výstava fotografií zachycuje jak proměny režiséra samotného, tak jeho témat i atmosféry natáčení.

Projekce

Sobota 30.07.2022
12:00 - 12:30
Foyer kina Hvězda
30 min. / česky