Lekce filmu podle Elizy Petkovové

Lekce filmu podle Elizy Petkovové

90 min.
Eliza Petkovová je jednou z největších nadějí současného německého filmu, i když první položky její filmografie jsou neoddělitelně spjaty s rodným Bulharskem. Její Lekce filmu se tak bude zabývat kulturními a filmovými rozdíly Bulharska a Německa, autobiografickými inspiracemi (bulharský venkov) či uměleckými vlivy (Berlínská škola).

Projekce

Neděle 31.07.2022
13:00 - 14:30
Klub kultury – Malý sál
90 min. / německy / tlumočení do češtiny
Host: Eliza Petkova