Lekce filmu podle Miloslava Luthera

Lekce filmu podle Miloslava Luthera

90 min.
Důraz na vykreslení psychologie postav, na dramatické vztahy mezi nimi a dokonalé zachycení jedinečné atmosféry té které doby, ať už se jedná o látku historickou, či současnou, film televizní nebo hraný. To by mohla být základní charakteristika slovenského filmového režiséra Miloslava Luthera. V jeho lekci filmu půjdeme hlouběji pod povrch obecných charakteristik a zaměříme se také na jeho začátky ve světě filmu – ještě před nástupem na pražskou FAMU.

Projekce

Úterý 01.08.2023
10:00 - 11:30
Respekt stan
90 min. / česky, slovensky
Host: Miloslav Luther