Nenasytný Myšák Mickey. Debata filmového časopisu Cinepur o minulosti a budoucnosti studia Disney

Nenasytný Myšák Mickey. Debata filmového časopisu Cinepur o minulosti a budoucnosti studia Disney

90 min.
Disneyfikace léta pojmenovává proces ohlazení výsledného díla do atraktivní, nekonfliktní a snadno konzumovatelné podoby. V posledních letech se dá vztáhnout i na filmový průmysl – Disney se totiž stává nejsilnějším hráčem dnešního Hollywoodu. „Zdisneyfikuje“ kinematografie do krotké infantilní zábavy? Lze vůbec takto mluvit o Disneyho produkci? O historii a budoucnosti Disneyho studia budou mluvit Antonín Tesař, redaktor Cinepuru, Jindřiška Bláhová, šéfredaktorka Cinepuru, publicista Daniel Řehák a Jiří Flígl, dramaturg festivalu Otrlého diváka. (Číslo Cinepuru zdarma!)

Projekce

Středa 11.08.2021
12:00 - 13:30
Respekt stan
90 min. / česky
Host: Daniel Řehák, Antonín Tesař, Jiří Flígl, Jindřiška Bláhová