Nová realita pro sociální služby: MILA - Vize pro seniory (kvalitní a důstojnější péče)

Nová realita pro sociální služby: MILA - Vize pro seniory (kvalitní a důstojnější péče)

90 min.
Dana, Saša, Jana, František a Dominik. Pět výjimečných lidí, kteří pečují o staré a nemocné v domovech seniorů, hospicích a nemocnicích. Pět hrdinů knihy Hořím, kteří vnímají svou profesi jako dar a lidskost jako její podstatu. Kniha Hořím je o obyčejných zázracích a hlubokých poznáních z každodenního kontaktu s pacienty a klienty. Debata autorky knihy a její hrdinky Saši je pozitivním a nečekaným pohledem na téma stáří, péče a odcházení a inspirací pro všechny, kteří jednou budou staří.

Projekce

Sobota 30.07.2022
16:00 - 17:30
Respekt stan
90 min. / česky
Host: Simona Bagarová, Alexandra Čubová