Producentská dramaturgie

Producentská dramaturgie

60 min.
Přednáška zkušené kreativní producentky ČT o procesu vývoje projektu od jeho nabídky, prezentace až po výrobu a PR. Zaměří se na to, jak posoudit náměty a scénáře z hlediska producenta. Ukáže, jak rozpoznat téma s šancí uspět a jak jej předložit, aby zaujalo koproducenty nebo investory, případně grantové komise. Zodpoví otázky kde a jak hledat možnost uplatnění svého námětu. Popíše své zkušenosti s komunikací mezi producentem-dramaturgem a autorem. Na ukázkách z české i zahraniční tvorby vysvětlí, proč se dané projekty podařilo tvůrcům realizovat a proč uspěly, nebo neuspěly.

Projekce

Sobota 07.08.2021
14:00 - 15:00
Stan ČT
60 min. / česky
Host: Alena Müllerová