Metly lidstva. Alkohol, kouření a drogy za socialismu

Metly lidstva. Alkohol, kouření a drogy za socialismu

60 min.
Triptych archivních pásem představí divákům, jakým způsobem se Československo v období socialismu vypořádalo s nejběžnějšími závislostmi. O problému alkoholismu se hovořilo otevřeně už od 50. let, celkový přístup k pití se ale postupně měnil a změna vyvrcholila v období perejstrojky. Ve stejném období se proměnil i náhled na kouření, které bylo dlouhá desetiletí tolerováno v podstatě na všech veřejných místech. Nejsložitější je případ drog, které dlouho byly rámovány pouze jako problém Západu, a když představitelé státu přiznali, že narkomanie existuje i u nás, bylo už skoro pozdě. V ukázkách uvidíte Jiřinu Bohdalovou jako učitelku abstinence, Jiřího Bartošku jako zpívajícího dealera a mnohé další v archivních pásmech dramatické, dokumentární, publicistické i zpravodajské tvorby Československé televize.

Projekce

Neděle 28.07.2024
12:00 - 13:00
Stan ČT
60 min. / česky
Host: Jakub Adamus, Jakub Hošek