Akira Kurosawa – válečná a poválečná tvorba

Akira Kurosawa – válečná a poválečná tvorba

90 min.
Přednáška ukáže cestu režiséra k samostatné tvorbě a představí jeho méně známé rané filmy. Kurosawa se k režii se dostal až v roce 1941. Během války natočil čtyři filmy, v nichž se musel vyrovnávat s požadavky státní kinematografie. Po válce v režírování pokračoval pod dohledem americké okupační správy, obdobně jako další japonští režiséři. Naplňoval ideologické požadavky obou režimů, přesto čelil výtkám cenzorů. Základní téma zůstávalo stejné: morální dilema silného jedince na pozadí existenciální krize.

Projekce

Úterý 10.08.2021
16:00 - 17:30
Klub kultury 2
90 min. / česky
Host: Luboš Ptáček