„Až příliš lidská záležitost“: mužské, ženské, queer? | Letní filmová škola
„Až příliš lidská záležitost“: mužské, ženské, queer?

„Až příliš lidská záležitost“: mužské, ženské, queer?

LFŠ 2018 / 90 min.
Není žádnou novinkou, že ženy stály v Bergmanových filmech vždy v centru pozornosti a že to byly právě herečky, kdo velkým dílem přispěl k jeho mezinárodnímu věhlasu. Koneckonců na jeho „mimořádné porozumění ženské psýché“ poukazovali francouzští recenzenti již v 50. letech. A o dekádu či dvě později uznávali už i jeho vytrvalí kritici, že dokáže ženské postavy vykreslit stejně komplexně jako jejich mužské protějšky. Výrazně méně pozornosti však bylo věnováno Bergmanově genderové typizaci muže a tématu bezpohlavnosti. Ve skutečnosti se u něj sexualita a gender projevují jako velmi prchavé, proměnlivé entity – zdvojují se, rozdělují, jsou zaměnitelné. Maaret Koskinenová se ve své přednášce pokusí tyto motivy vystopovat jak v Bergmanových filmech, tak i v jeho doposud nepublikovaných denících.
;