Diskuze: Jak učit umění?

Diskuze: Jak učit umění?

90 min.
Adéla Komrzý a Jindřich Andrš, dokumentaristé a studenti FAMU, společně s Tomášem Vaňkem, pedagogem a rektorem AVU v letech 2014-2022 reflektují proměny pedagogických koncepcí na vysokých uměleckých školách, proměny instituce jako takové i měnící se potřeby studentů. Moderuje Jan Strejcovský.

Projekce

Neděle 31.07.2022
18:00 - 19:30
Klub kultury – Salonek 3
90 min. / česky
Host: Adéla Komrzý, Jindřich Andrš, Tomáš Vaněk, Jan Strejcovský