Významy dramaturgií. O vývoji a vzniku díla mezi televizí a filmem

Významy dramaturgií. O vývoji a vzniku díla mezi televizí a filmem

90 min.
Jan Gogola ml. je režisér, pedagog a dramaturg. Být dramaturgem*dramaturgyní znamená reflektovat autory, znát detaily produkce, zvládat profesi scenáristů a orientovat se v kritickém pohledu na minulý, budoucí a aktuální svět ve všech jeho podobách. Tato obtížně definovatelná role je v kinematografii nezastupitelná. Dramaturgie je věčně plynoucí diskuze, z níž vzniká dílo. U příležitosti životního jubilea Jana Gogoly ml. budeme diskutovat o dramaturgiích a jejich podobách ve filmu a televizi.

Projekce

Sobota 07.08.2021
16:30 - 18:00
Klub kultury 2
90 min. / česky
Host: Jan Gogola ml., Lucie Králová, Tereza Bernátková