Egoé na Filmovce: Kvalita veřejného a privátního prostoru I

Egoé na Filmovce: Kvalita veřejného a privátního prostoru I

90 min.
Naše domovy, pracovní prostředí, veřejné budovy i celá městská krajina jsou součtem různých prvků, které dohromady tvoří buď smysluplný celek, nebo koktejl nesourodých ingrediencí. Debata má podnítit uvažování o potřebě kultivovat to, co je před i za plotem. Tématem bude spíš menší (designérské) měřítko v rámci našich příbytků i prvky doplňující širší kontext veřejného prostoru.

Projekce

Sobota 29.07.2023
11:00 - 12:30
Stan literatury/Nové reality
90 min. / česky
Host: Vít Jakubíček, Radek Hegmon, Jan Pavézka