FAMU History: Moris Issa + Vlastimil Venclík

FAMU History: Moris Issa + Vlastimil Venclík

ČSSR / 69 min. / HD file
Když Moris Issa a Vlastimil Venclík studovali obor filmové režie na FAMU, oběma byla věštěna velká budoucnost v oboru, oba prožili srpen 1968 na škole a oba měli poté co dělat, aby se vůbec uživili. Issa se dostal k samostatné režii až v roce 1989 a Venclík za minulého režimu vůbec. Oba režiséři budou hosty letošního ročníku LFŠ.

Projekce

Pondělí 01.08.2022
14:30 - 16:24
Reduta – Velký sál
ČSSR / 69 + 45 min. / HD file / česky
Host: Moris Issa, Vlastimil Venclík