Free Cinema uvádí: Filmový plakát

Free Cinema uvádí: Filmový plakát

120 min.
V rámci workshopu si každý účastník vytvoří vlastní filmový plakát svého oblíbeného filmu. Budeme pracovat na tvrdý papír formát A1, ale také A2 a A3 a budeme využívat rozličné techniky: malbu (akryl, akvarel), koláž s novinami, kresbu perem nebo tužkou. Pro děti od 6 let. Počet účastníků: 20. Přihlašování účastníku na e-mailu: lucie.korena@lfs.cz

Projekce

Neděle 08.08.2021
10:00 - 12:00
Dětský/literární stan
120 min. / česky