Hot TV: Horizonty non-fikce

Hot TV: Horizonty non-fikce

90 min.
Nonfikční televizní tvorba je dlouhodobě přehlíženou oblastí české audiovize. A to navzdory tomu, že řada českých a zahraničních filmových a TV festivalů se zaměřuje právě na dokument a další formy nenarativních audiovizuálních děl. Proč má smysl věnovat se dokumentu? Jaké jsou aktuální trendy v oblasti české nonfikční tvorby a proč se jí daří v televizi? Na přednášku vás zve Ondřej Kazík, vedoucí programu Academia Film Olomouc a zapálený milovník dokumentární tvorby.

Projekce

Středa 03.08.2022
16:30 - 18:00
Klub kultury – Malý sál
90 min. / česky
Host: Ondřej Kazík