Lekce filmu podle Vladimíra Körnera | Letní filmová škola
Lekce filmu podle Vladimíra Körnera

Lekce filmu podle Vladimíra Körnera

90 min.
Prozaik a scénárista Vladimír Körner je jednou z nejvýraznějších postav československého filmu druhé poloviny 20. století. Jeho texty se vyznačují osobitou poetikou, jasnou dramatickou kompozicí, jsou zalidněny postavami výrazných charakterů a psané s vědomím uměleckého potenciálu kinematografie. Jeho hrdinové bloudí dějinami a hledají schopnost unést jejich tíhu, často na soumraku epoch, vzdorují lidské tuposti, barbarství či fanatickému dogmatismu. Přestože se jejich příběhy odehrávají v minulosti, prožívají existenční problémy každého z nás. Körner totiž nikdy netoužil psát dějiny, ale lidi.

Projekce

Středa 12.08.2020
12:00 - 13:30
Respekt stan
90 min. / česky
Host: Vladimír Körner