Nová realita pro právo: Restorativní justice – Nový pohled na řešení následků trestných činů

Nová realita pro právo: Restorativní justice – Nový pohled na řešení následků trestných činů

150 min.
Koncept restorativní justice říká, že trestný čin předně způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání restorativní spravedlnosti žádá změnu naší perspektivy a hledání takových řešení, která povedou k nahrazení způsobené újmy a reakci na skutečné potřeby obětí, motivují pachatele k převzetí odpovědnosti a napomáhají dotčeným osobám i komunitám uzdravit jejich život. Po besedě bude následovat projekce dokumentu Z očí do očí v rámci kampaně #zOčídoOčí Institutu pro restorativní justici upozorňující na to, že řešení konfliktů vzájemným dialogem má smysl.

Projekce

Pátek 29.07.2022
16:00 - 18:30
Respekt stan
150 min. / česky
Host: Petra Masopust Šáchová, Anna Korandová, Barbora Kycltová