Primetimová televizní zábava v NDR

Primetimová televizní zábava v NDR

60 min.
Televizní signál veřejnoprávních stanic Spolkové republiky Německo od poloviny padesátých let pokrýval značnou část území Německé demokratické republiky. Televize NDR tedy už od svého vzniku měla konkurenci a musela s tím počítat. S tím souvisela i koncepce velkých sobotních zábavných pořadů, které měly čelit těm západoněmeckým, z nichž nejznámější byl Ein Kessel Buntes. Ale vedle něj se odvysílala i řada dalších, u nás neznámých.

Projekce

Neděle 28.07.2024
10:00 - 11:00
Stan ČT
60 min. / česky
Host: Milan Kruml