Večer Radia 1: DJ Douglas Arellanes

Večer Radia 1: DJ Douglas Arellanes

240 min.
Douglas Arellanes se narodil poblíž Los Angeles v Kalifornii a je DJ na Radiu 1 v Praze. Jeho hudební vkus je široký, ale kvůli svému původu inklinuje k alternativní/nezávislé taneční hudbě z Latinské Ameriky. Například má rád styly champeta a cumbia, kterým dává přednost před reggaetonem.

50 Kč / zdarma pro akreditované

Projekce

Pátek 26.07.2024
23:30 - 3:30
Klub Mír (bar)
240 min.