Lekce filmu podle Gorana Markoviće

Lekce filmu podle Gorana Markoviće

90 min.
Goran Marković se v rámci své Lekce filmu představí nejen jako jeden z nejvýznamnějších jugoslávských/srbských tvůrců posledních dekád, ale také jako komplexní umělecká osobnost. Řeč tak nebude pouze o Markovićových filmech či o jeho studiích na pražské FAMU, ale také o zákoutích filmové scenáristiky, divadelní činnosti, dlouholetém pedagogickém působení či jeho politických postojích.

Projekce

Sobota 07.08.2021
14:30 - 16:00
Klub kultury 2
90 min. / česky, srbsky / tlumočení do češtiny
Host: Goran Marković