Málo víček, moc porna. Jak normalizační televize informovala o domácích a jak o zahraničních nešvarech

Málo víček, moc porna. Jak normalizační televize informovala o domácích a jak o zahraničních nešvarech

60 min.
Není kritika jako kritika, jak ukáže pásmo zpravodajských ukázek z Archivu ČT. Československá televize patřila k oporám normalizační propagandy. Jako by neexistoval prostor pro nelichotivé zobrazení stávajícího systému. „Mírná kritika v mezích zákona“ ale povolená byla a diváci se tak v průběhu 80. let mohli stále častěji dozvídat o problémech se zásobováním, občanskou vybaveností nebo kuřáctvím. Mnohem tvrdší kritika ale zaznívala o kapitalistickém Západu. U nás se všechny problémy zdály snadno řešitelnými, za našimi hranicemi byla společnost ovládána oplzlostí, chudobou a krutostí.

Projekce

Sobota 30.07.2022
10:00 - 11:00
Stan ČT
60 min. / česky
Host: Jakub Hošek, Jakub Adamus