Galaxie imaginace: 360° VR filmy 1

Galaxie imaginace: 360° VR filmy 1

30 min.
Výběr šesti filmů ve formátu 360° z předních světových festivalů, které jsou rozděleny do dvou pásem po cca 30 minutách. Diváci sledují tři filmy v daném pásmu za sebou pomocí speciálního odbavovacího softwaru. Během sledování filmů diváci sedí na otáčivých židličkách.
Rezervace na jednotlivé filmy probíhají přímo na místě, na aktuální a následující den.

Projekce

Pátek 06.08.2021
14:00 - 14:30
Reduta 2: VR Cinema
30 min. / anglicky
Pátek 06.08.2021
16:00 - 16:30
Reduta 2: VR Cinema
30 min. / anglicky