Filmová úroda žáků filmové tvorby na ZUŠ UH

Filmová úroda žáků filmové tvorby na ZUŠ UH

90 min.
Žáci Filmové tvorby na ZUŠ UH již třetím rokem točí krátké hrané filmy – filmová cvičení ukazují svět očima mladých tvůrců a řeší témata jako jsou šikana, duševní zdraví nebo štěstí. Ve Filmové tvorbě natáčejí týmy žáků jako filmové štáby krátké hrané snímky. Během školního roku začínají diskuzí a výběrem svého vlastního námětu. Při vzniku tvůrčích týmů se každý již nějak profiluje, ať už jako scenárista, režisér, střihač. Na konci školního roku, nebo i v pololetí, vznikne jeden až dva filmy. Ve snímku o šikaně se vypráví o šikaně ruské spolužačky kvůli válce na Ukrajině, ve snímku Slepá láska řeší mladí tvůrci duševní zdraví ve vztahu dvou lidí a reportáž o štěstí zachycuje rozhovory na téma obecného štěstí a vztahů. Tento krátký snímek získal ocenění v soutěži Evropa 2050 od Pedagogické faktulty Univerzity Karlovy a Českých center při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU.

Projekce

Středa 02.08.2023
16:00 - 17:30
Respekt stan
90 min. / česky
Host: Zuzana Dubová